TÌM KIẾM NHANH

CÁC MẪU NHÀ ĐẸP ĐANG CHO THUÊ


Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Tây nam - Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 45.21m2
63.000.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Tây nam - Higashi 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 1

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 68.42m2
65.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

miền Nam - Shibuya 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 76.66m2
98.000.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Đông Nam - 1-chome, Shimocho, Omiya-ku, Thành phố Saitama, Tỉnh Saitama

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 57.10m2
36.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Tây nam - Daikanyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 1

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 58.30m2
71.900.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Tây Bắc - 7-chome, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 78.05m2
162.000.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Tây nam - Nanpeidaicho, Shibuya-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 46.94m2
46.900.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Miền Nam

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 2
Dài: 2
Rộng: 2
Diện tích: 59.34m2
143.000.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Dự án

TTK phẳng

Tây Nam - Maruyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 81.96m2
94.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Đông Nam - 4-chome, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 3

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 78.89m2
118.000.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Đông Nam - Higashi 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 1

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 50.89m2
68.500.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Shibuya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 1

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 20.65m2
33.000.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Miền Nam - 2-chome, Azuma-cho, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 80.29m2
59.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Dự án

Shoto Mansion

Tây Bắc - Shoto 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 1

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 44.60m2
44.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Tây nam - Uguisudanicho, Shibuya-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 1

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 35.18m2
34.900.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Dự án

Neo Stage Omiya

Đông Nam - 1-chome, Dotecho, Omiya-ku, Thành phố Saitama, Tỉnh Saitama

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 70.58m2
31.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Tây nam - Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 45.21m2
63.000.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Tây nam - Kamikocho, Phường Omiya, Thành phố Saitama, Tỉnh Saitama

Phòng ngủ: 3

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 101.04m2
38.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

miền Nam - Shibuya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 54.75m2
149.000.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Tây nam - Shibuya 2-chome, Shibuya-ku, Toky

Phòng ngủ: 1

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 39.49m2
64.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Tây nam - Shibuya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 1

Phòng tắm: 2
Dài: 2
Rộng: 2
Diện tích: 45.48m2
97.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Dự án

Neo Stage Omiya

Đông Nam - 1-chome, Dotecho, Omiya-ku, Thành phố Saitama, Tỉnh Saitama

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 70.58m2
31.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Dự án

Feel A Shibuya

miền Nam - Maruyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 1

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 54.15m2
66.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

phía đông - 1-chome, Dotecho, Omiya-ku, Thành phố Saitama, Tỉnh Saitama

Phòng ngủ: 3

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 79.92m2
44.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist

MẪU NHÀ ĐƯỢC THUÊ NHIỀU


Kiyosakura Heights

41.990.000¥

Phòng ngủ: 1
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 47.47m2

Miền Nam - Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo

Đọc tiếp

Nhà Tokiwamatsu

162.000.000¥

Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 78.05m2

Tây Bắc - 7-chome, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo

Đọc tiếp

Ngôi nhà biệt lập mới xây ở Iwabuchimachi, Kita-ku

59.800.000¥

Phòng ngủ: 4
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 59.49m2

Iwabuchimachi, Kita-ku, Tokyo

Danh mục: ,
Đọc tiếp

Duoscara Shibuya

63.000.000¥

Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 45.21m2

Tây nam - Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo

Đọc tiếp

Jobanmatsu Samaria Mansion

91.800.000¥

Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 2
Dài: 2
Rộng: 2
Diện tích: 84.95m2

Đông Nam - Higashi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo

Đọc tiếp

Thành phố Kamakura Tòa nhà biệt lập số 3 mới được xây dựng

60.800.000¥

Phòng ngủ: 3
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 150.12m2

Sekiya, Thành phố Kamakura, Tỉnh Kanagawa

Danh mục: ,
Đọc tiếp

Citerio Shibuya Shoto

67.800.000¥

Phòng ngủ: 1
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 50.03m2

Tây nam - Shoto 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo

Đọc tiếp

Parterre Meguro Aobadai

118.000.000¥

Phòng ngủ: 3
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 78.89m2

Đông Nam - 4-chome, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo

Đọc tiếp

Chatelet Shibuya

43.900.000¥

Phòng ngủ: 1
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 41.51m2

Đông Nam - Higashi 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo

Đọc tiếp

1-chome, Suwada, Ichikawa-shi Ngôi nhà biệt lập mới xây số A

47.800.000¥

Phòng ngủ: 3
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 102.92m2

1-chome, Suwada, Thành phố Ichikawa, Quận Chiba

Danh mục: ,
Đọc tiếp

3-chome, Osu, Ichikawa-shi Ngôi nhà biệt lập số 2 mới xây

45.980.000¥

Phòng ngủ: 4
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 64.09m2

3-chome, Osu, Ichikawa-shi, Chiba

Danh mục: ,
Đọc tiếp

Noah Dogenzaka

24.800.000¥

Phòng ngủ: 1
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 23.76m2

Tây Bắc - Dogenzaka 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo

Đọc tiếp

Thành phố Kamakura Sekiya Ngôi nhà mới xây số 56

55.800.000¥

Phòng ngủ: 4
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 150.26m2

Sekiya, Thành phố Kamakura, Tỉnh Kanagawa

Danh mục: ,
Đọc tiếp

Plessis Omiya Verde

47.800.000¥

Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 66m2

Tây nam - 2-chome, Onari-cho, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama

Đọc tiếp

1-chome, Suwada, Ichikawa-shi Ngôi nhà biệt lập mới xây số D

45.800.000¥

Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 102.91m2

1-chome, Suwada, Thành phố Ichikawa, Quận Chiba

Danh mục: ,
Đọc tiếp

Itopia Meguro Aobadai

62.800.000¥

Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 51.68m2

4-chome, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo

Đọc tiếp

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

Lĩnh vực hoạt động chuyển nghiệp tích lũy qua nhiều năm kinh nghiệm.

CÁC DỰ ÁN MỚI NHÀ BÁN


Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ mới

4-chome, Kokubun, Thành phố Ichikawa, Quận Chiba

Phòng ngủ: 4

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 131.48m2
41.900.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Dự án

Nhà Shoto

Đông bắc - Shoto 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 1

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 46.49m2
54.900.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Đông Nam - 4-chome, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 63.06m2
89.000.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ mới

Akabane 3-chome, Kita-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 62.98m2
79.900.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ mới

3-chome, Osu, Ichikawa-shi, Chiba

Phòng ngủ: 3

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 65.85m2
46.980.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Miền Nam - 2-chome, Azuma-cho, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 80.29m2
59.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ mới

3-chome, Osu, Ichikawa-shi, Chiba

Phòng ngủ: 3

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 64.09m2
45.980.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ mới

2-chome, Hinominami, Konan-ku, Yokohama-shi, Kanagawa

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 87.66m2
41.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Tây Nam - Maruyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 1

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 24.02m2
25.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Tây nam - 2-chome, Onari-cho, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 66m2
47.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ mới

Kanayama-cho, Thành phố Kawaguchi, Tỉnh Saitama

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 91.84m2
62.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

miền Nam - Jinnan 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 56.11m2
114.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ mới

2-chome, Aoki, Thành phố Kawaguchi, Tỉnh Saitama

Phòng ngủ: 3

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 50.33m2
34.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Đông Nam - 1-chome, Shimocho, Omiya-ku, Thành phố Saitama, Tỉnh Saitama

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 57.10m2
36.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ mới

4-chome Nakahara, Isogo-ku, Yokohama-shi, Kanagawa

Phòng ngủ: 3

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 111.60m2
42.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Tây nam - Higashi 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 1

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 68.42m2
65.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ mới

3-chome, Aoki, Thành phố Kawaguchi, Tỉnh Saitama

Phòng ngủ: 3

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 54.62m2
3.880.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ mới

Akabane 3-chome, Kita-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 63.86m2
80.900.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ mới

Isogo 7-chome, Isogo-ku, Yokohama-shi, Kanagawa

Phòng ngủ: 4

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 127.63m2
46.900.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Dự án

Shibuya Ains

Đông Nam - Shibuya 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 105.06m2
215.000.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Miền Nam - Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 1

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 47.47m2
41.990.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ cũ

Tây Bắc - Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 1

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 28.70m2
32.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ mới

Shimo 3-chome, Kita-ku, Tokyo

Phòng ngủ: 3

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 86.84m2
46.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Căn hộ mới

Sekiya, Thành phố Kamakura, Tỉnh Kanagawa

Phòng ngủ: 3

Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 150.12m2
60.800.000¥
Add to Wishlist
Add to Wishlist

TIN TỨC & SỰ KIỆN

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI

Openhome mang đến cho tôi sự an tâm khi tôi muốn thuê 1 căn hộ cho gia đình tại Nhật Bản. Và luôn có 1 đội ngũ nhân viên hỗ trợ nhiệt tình khi tôi cần.

Nguyễn Quang Long / Lập Trình Viên

Tôi rất vui khi được hợp tác với Openhome vì ở đây tôi cảm thấy mình nhận được nhiều sự giúp đỡ từ đội ngũ của Openhome. Tôi đã chọn được căn hộ ưng ý cho mình.

Lương Thu Hà / Nhà Kinh Doanh

Cám ơn Openhome đã hỗ trợ hết mình cho tôi và gia đình để có được 1 căn hộ ưng ý tại nơi đất khách quê người. Nhờ có Openhome mà tôi cảm thấy yên tâm hơn.

Lê Hà Phương / Đầu bếp

Openhome mang đến cho tôi sự an tâm khi tôi muốn thuê 1 căn hộ cho gia đình tại Nhật Bản. Và luôn có 1 đội ngũ nhân viên hỗ trợ nhiệt tình khi tôi cần.

Nguyễn Quang Long / Lập Trình Viên

Cám ơn Openhome đã hỗ trợ hết mình cho tôi và gia đình để có được 1 căn hộ ưng ý tại nơi đất khách quê người. Nhờ có Openhome mà tôi cảm thấy yên tâm hơn.

Lê Hà Phương / Đầu Bếp

Tôi rất vui khi được hợp tác với Openhome vì ở đây tôi cảm thấy mình nhận được nhiều sự giúp đỡ từ đội ngũ của Openhome. Tôi đã chọn được căn hộ ưng ý cho mình.

Lương Thu Hà / Nhà Kinh doanh